Aktualności prawne i podatkowe – iform.pl

Przekształcenie Sp. z o.o. w SKA a podatek od towarów i usług - dotyczy VAT2012-10-25

W dniu 2 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał interpretację indywidualną (sygn: IPTPP4/443-469/12-2/BM), w której wypowiedział się w zakresie prawa opodatkowania przekształcenia spółki z o.o. w...

Sprzedaż samochodu osobowego a podatek od towarów i usług - dotyczy VAT2012-10-25

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 16 marca 2012 r., nr LPP2/443-1651/11-4/AD rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu...

Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przed wykonaniem usługi - dotyczy VAT2012-10-25

Zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty...

Nonsens fakturowy - po co przyspieszać rewolucję fakturową o jeden miesiąc? - dotyczy VAT2012-10-25

Z opublikowanej kolejnej wersji (ponoć bardzo zaawansowane – „do podpisu”) nowelizacji rozporządzenia fakturowego dowiedzieliśmy się, że minister finansów chce… przyspieszyć o jeden miesiąc, czyli na dzień 1...

Drukowane materiały reklamowe i informacyjne po nowelizacji VAT - dotyczy VAT2012-10-15

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która -zgodnie z założeniami ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. materiały reklamowe i informacyjne zostaną wyłączone z katalogu towarów,...

Kwestionowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od faktur wystawionych przez nierzetelnego kontrahenta w świetle najnowszego orzeczenia NSA - dotyczy VAT2012-10-15

Najświeższe orzecznictwo sądów administracyjnych (po wyroku TSUE z 21 czerwca 2012 r. wydanego w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11) daje nadzieję, że organy skarbowe zmienią stanowisko w przedmiocie kwestionowania podatku...

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości gruntowej - dotyczy VAT2012-10-15

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 7 września 2012 r., nr ILPP1/443-1002/11/12-S4/KG rozstrzygnął kwestię dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy...

Absurd w projektowanym "rozporządzeniu fakturowym" dotyczy korekt faktur - dotyczy VAT2012-10-15

Po raz kolejny resort finansów zmienił zdanie na temat formy oraz terminu wejścia w życie nowych zasad fakturowania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Przejściowe zasady mają wejść w życie już z dniem 1 grudnia 2012 r. a...

Powołano unijne forum do spraw podatku VAT - dotyczy VAT2012-07-16

Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 3 lipca (2012/C 198/05) powołano do życia unijne forum ds. podatku od towarów i usług. Forum stanowi grupę ekspertów, doradców w sprawach podatkowych. Unijne forum ds. podatku od...

Zakres ingerencji organów podatkowych w określenie przychodów ze sprzedaży przez podatnika - dotyczy CIT2012-07-16

W przypadku zbycia nieruchomości przychodem – stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – będzie jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny...

Promocje
Reklama
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu