10 ostatnich artykułów w roku 2011
 1. Orzecznictwo podatkowe TSUE, listopad 2011 r

  Jak wynika z orzecznictwa TSUE w tej mierze, zamiar nabywcy może, a w...

 2. Opodatkowanie odprawy emerytalnej wypłaconej po śmierci byłego pracownika członkom jego rodziny

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o zasady wypłaty i...

 3. Opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu spółki jawnej według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

  W artykule omówiono zagadnienie opodatkowania podatkiem od...

 4. Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za zaległości podatkowe

  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu odpowiedzialności członków...

 5. Ocena konieczności uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od towarów i usług

  Zagadnienie związane z koniecznością uzyskiwania potwierdzenia odbioru...

 6. O przyszłości Unii Europejskiej i strefy euro i polskiej gospodarce, rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Żyżyńskim

  Jedyna skuteczna metoda zmniejszenia relacji długu do PKB to stymulowanie...

 7. Linie kablowe, przewody, sieci kablowe, sieci elektroenergetyczne a przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

  W związku z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o...

 8. Darowizna i pożyczka w postępowaniu w sprawie nieujawnionych źródeł przychodu

  Wykazanie przez organ podatkowy, że przychody danego podmiotu nie znajdują...

 9. Czynności wykonywane przez gminną jednostkę budżetową a podatek od towarów i usług

  W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gmina wykonuje...

 10. Czy warunkowa interpretacja indywidualna chroni podatnika?

  Instytucja interpretacji indywidualnej wydawanej przez Ministra...

Promocje
Reklama
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu