10 ostatnich artykułów
 1. Krajowy System Teleinformatyczny służący obsłudze przemieszczania wyrobów akcyzowych

  Niedługo po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

 2. Podatek od niektórych usług finansowych

  Mimo braku konsensusu w ramach całej Unii, na podstawie wzmocnionej...

 3. Wyłudzanie zwrotów oraz uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przyczyny i skala zjawiska

  Podatek naliczony – jako najważniejszy specyficzny element prawnej...

 4. Wpływ podatków pośrednich na dynamikę gospodarczą

  Współzależność przychodów podatkowych i poziomu rozwoju...

 5. Kierunki ewolucji ustawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich. Dwudziestolecie podatku od towarów i usług oraz akcyzy

  W dniu 5 lipca 2013 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa...

 6. Utrata prawa do zasiłku chorobowego ze względu na wykonywanie pracy zarobkowej lub wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia w okresie orzeczonej niezdolności do pracy

  W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania...

 7. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na odpłatnym udostępnianiu przystanków komunikacyjnych

  Zagadnienie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności...

 8. Podatek akcyzowy z tytułu sprzedaży używanych samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją w Polsce

  W wyroku z dnia 17 lipca 2008 r. TSUE sformułował tezę, że niezgodne z...

 9. Zasady naliczania odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych Anna Żarkowska

  Uznanie, że odsetki od zaliczek na podatek dochodowy należy naliczyć na...

 10. Konsekwencje podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedaży nieruchomości zabudowanej

  Zależnie od sposobu zdefiniowania obiektu budowlanego znajdującego się na...

Promocje
Reklama
Dane kontaktowe do firmy Signform.pl
Adres:
www.signform.pl Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Telefony:
+48 608 436 383
Pozostałe dane:
NIP: 526-24-68-304
Regon: 016391241
biuro@signform.pl
Dane konta bankowego:
Konto bankowe: 94 1090 1883 0000 0001 0149 4536
Bank Zachodni WBK S.A.
9 Oddział w Warszawie
© www.iform.pl   Regulamin serwisu